253 AA Slogans til at hjælpe dig gennem dagen.

 

Anonyme Alkoholikeres program bygger først og fremmest på de erfaringer, de første 100 AA'ere gjorde sig. Erfaringerne blev samlet i bogen "Anonyme Alkoholikere". AA'ere kalder det selv forslag: "Vi gjorde sådan. Det virkede for os. Måske virker det for dig". Erfarne AA'ere siger om disse forslag, at de er at sammenligne med, at det foreslås at tage en faldskærm på, hvis man vil springe ud fra en flyver. Man behøver ikke at gøre det - men der er betydeligt større chance for at overleve, hvis man følger forslaget!! Men det kan være svært, at huske alle forslag. Derfor bruges ofte de såkaldte slogans, små korte sætninger, der indeholder essensen af forslagene - visdommen udtrykt i få ord - og som også er velegnede til daglig reflektion. Jeg har fundet en side med 253 slogans på engelsk og oversat de fleste til dansk, men jeg har ladet den oprindelige ordlyd stå i parentes. Det kan godt forekomme, at mine oversættelser ikke følger AA's autoriserede ordlyd, så jeg er modtagelig for ændringsforslag - og tilføjelser, hvis der skulle være nogen, men her er listen:

 1. Tag det roligt (Easy does it )

 2. En ting ad gangen
  (First things first)

 3. Lev og lad leve
  (Live and let live)

 4. Kun ved Guds nåde
  (But for the grace of God)

 5. Tænk..tænk...tænk
  (Think......think.......think)

 6. En dag ad gangen
  (One day at time)

 7. Giv slip og lad Gud
  (Let go and let God)

 8. Gør det enkelt
  (KISS---keep it simple stupid)

 9. Lad som om
  (Act as if.........)

 10. Dette går også over
  (This too shall pass)

 11. Forvent mirakler
  (Expect miracles)

 12. Jeg kan ikke....han kan....jeg tror, jeg vil lade ham (Trin 1, 2, 3)
  (I can't .........he can..........I think I'll let him (steps1,2,3))

 13. Hvis det virker...så lad være at ændre det
  ( If it works.........don't fix it)

 14. Kom igen....det virker, hvis du arbejder på det
  (Keep coming back..........it works if you work it)

 15. Hold dig til vinderne
  (Stick with the winners)

 16. Hold proportionerne
  (Keep right size )

 17. Ædruelighed er en rejse.. .ikke et rejsemål
  ( Sobriety is a journey ..........not a destination)

 18. Tro uden arbejde er død
  (Faith without works is dead)

 19. Vær tro mod dig selv
  (To thine own self be true)

 20. Lev i nuet
  (Live in the NOW)

 21. Hvis Gud synes langt væk: hvem flyttede?
  ( If God seems far away, who moved ?)

 22. Tænk det grundigt igennem
  (Turn it over)

 23. Intet er så slemt, at det ikke kan blive værre af at drikke
  (Nothing is so bad, a drink won't make it worse)

 24. Vi er kun så syge som vore hemmeligheder
  ( Ee are only as sick as our secrets)

 25. Intet er tilfældigt i AA
  ( There are no coincidences in AA)

 26. Vær en del af løsningen, ikke problemet
  ( Be part of the solution,not the problem)

 27. Sponsor: få en, brug en, vær en
  ( Sponsors: have one-----use one-----be one)

 28. Jeg kan ikke klare det, Gud. Du må tage over.
  ( I can't handle it God; you take over)

 29. Bevar et åbent sind
  (Keep an open mind)

 30. Det virker.....det gør det virkelig!
  ( It works -------it really does ! (page 88,line 8 in the big book))

 31. Villighed er nøglen
  (Willingness is the key)

 32. Mere vil blive afsløret
  (More will be revealed )

 33. Du vil forstå pr. intuition
  (You will intuitively know)

 34. Du vil blive forbavset
  (You will be amazed)

 35. Det gør ondt før det bliver godt
  (No pain.........no gain)

 36. Gør det
  (Go for it)

 37. Lad proppen blive sidden i flasken
  (Keep the plug in the jug)

 38. Gør det ædru
  (Do it sober)

 39. Lad det begynde med mig
  (Let it begin with me)

 40. Kun idag
  (Just for today)

 41. Ædru og skør
  (Sober `n` crazy)

 42. Giv det videre
  (Pass it on)

 43. Det står i bogen
  (It's in the book)

 44. Enten er du......eller også er du ikke
  (You either is-------or you ain't)

 45. Før du siger: jeg kan ikke.....sig: jeg prøver
  ( Before you say: I can't ............say I'll try )

 46. Hold ikke op 5 minutter før miraklerne sker
  ( Don't quit 5 minutes before the miracle happens )

 47. Nogle af os er mere syge end andre
  (Some of us are sicker than others )

 48. Vi er her alle, fordi vi ikke er der endnu
  ( We're all here because we're not all there )

 49. Alkoholisme ødelægger lige betingelser
  (Alcoholism is an equal opportunity destroyer)

 50. Vis din taknemmelighed
  ( Practice an attitude of gratitude )

 51. Vejen til ædruelighed er en enkel rejse for forvirrede mennesker med en kompliceret sygdom
  (The road to sobriety is a simple journey for confused people with a complicated disease )

 52. Endnu en af Bill W.'s venner
  ( Another friend of bill w.'s )

 53. Gud kommer aldrig for sent
  ( God is never late )

 54. Hav en god dag...selvfølgelig med mindre du har andre planer
  ( Have a good day unless of course you have made other plans )

 55. Beslutninger er ikke for evigt
  ( Decisions aren't forever )

 56. Det tager tid
  ( It takes time )

 57. 90 møder på 90 dage
  ( 90 meetings in 90 days.........90/90 )

 58. Du er ikke alene
  ( You are not alone )

 59. Du er lige der, hvor du er
  (Where you go .......there you are)

 60. Lad være med at drikke, læs Store Bog og gå til møder
  (Don't drink,read the big book,and go to meetings )

 61. Brug 24-timers planen
  (Use the 24-hour plan )

 62. Brug telefonterapien
  ( Make use of the telephone therapy )

 63. Forbliv ædru for din egen skyld
  ( Stay sober for yourself )

 64. Se efter fællestræk istedet for forskelle
  ( Look for similarities rather than differences )

 65. Husk din sidste brandert
  ( Remember your last drunk )

 66. Husk at alkoholisme er en uhelbredelig, progressiv og dødelig sygdom
  ( Remember that alcoholism is incurable,progressive, and fatal )

 67. Prøv at undgå betingelser for din ædruelighed
  ( Try not place conditions on your sobriety )

 68. Når alt andet slår fejl: følg vejledningerne
  ( When all else fails, follow directions )

 69. Tæl dine velsignelser
  (Count your blessings)

 70. Del din glæde
  ( Share your happiness )

 71. Respekter andres anonymitet
  (Respect the anonymity of others )

 72. Del din smerte
  ( Share your pain )

 73. Giv slip på gamle idéer
  ( Let go of old ideas)

 74. Prøv at erstatte skyld med taknemmelighed
  ( Try to replace guilt with gratitude)

 75. Det, der spredes, kommer videre
  (What goes around, comes around )

 76. Forandring er en proces, ikke en hændelse
  ( Change is a process, not an event )

 77. Tag vattet ud af ørerne og put det i munden
  ( Take the cotton out of your ears and put it in your mouth )

 78. Ring til din sponsor før du tager den første drink, ikke efter
  (Call your sponsor before, not after, you take the first drink )

 79. Dødtræt af at være syg og dødtræt
  ( Sick and tired of being sick and tired )

 80. Det er den første drink, du bliver fuld af
  (It's the first drink that gets you drunk )

 81. For at beholde det du har fået, må du give det videre
  ( To keep it, you have to give it away )

 82. Menneskets ekstremer er Guds muligheder
  (Man's extremity is God's opportunity )

 83. Prisen for sindsro og velvære er selvopofrelse
  ( The price for serenity and sanity is self-sacrifice )

 84. En alkoholiker taler med en anden......de er ens
  (One alcoholic talking to another...........one equals one )

 85. Tag hvad du kan bruge og lad resten ligge
  ( Take what you can use and leave the rest )

 86. Hvad nu hvis....
  ( What if........ )

 87. Ja, men.....
  ( Yeah but......... )

 88. Hvis bare....
  ( If only......... )

 89. Hjælpen er kun et telefonopkald væk
  ( Help is only a phone call away )

 90. Omkring AA eller i AA?
  ( Around AA or in AA ? )

 91. Du kan ikke give det væk, du ikke har
  ( You can't give away what you don't have )

 92. En drink er for mange og tusind ikke nok
  ( One drink is too many and thousand not enough )

 93. Kom igen
  (Keep coming back---kcb )

 94. Mod til at ændre
  ( Courage to change )

 95. Tag det roligt, men gør det
  ( Easy does it,but do it )

 96. Hvis kroppen er til stede, følger sindet med
  ( Bring the body and the mind will follow )

 97. Accepter din indrømmelse
  (Accept your admission )

 98. Husk dengang.....
  ( Remember when............ )

 99. Vi AA'ere er "begavede" mennesker
  ( We AAs are 'gifted' people )

 100. Der er 12 trin i stigen til komplet ædruelighed
  ( There are 12 steps in the ladder of complete sobriety )

 101. Frygt er det mørkekammer, hvor negativer fremkaldes
  ( Fear is the darkroom where negatives are developed )

 102. Tænk før du taler
  ( Before engaging your mouth,put your mind in gear! )

 103. Jeg vil have, det jeg vil have, når jeg vil have det
  ( I want what I want when I want it )

 104. Der er ingen kemisk løsning på et åndeligt problem
  ( There is no chemical solution to a spiritual problem )

 105. AA er ikke en forening, det er en livsstil
  ( AA is not something you join,it's a way of life )

 106. Vi kan bekræfte, at vort drikkeri var negativt
  (We can be positive that our drinking was negative )

 107. Åndelighed er evnen til at lade være med at tænke på sig selv
  ( Spirituality is the ability to get our minds off ourselves )

 108. Tiltro staves: h-a-n-d-l-i-n-g-
  ( Faith is spelled ...............a-c-t-i-o-n )

 109. Tilbagefald starter, når knæfald holder op
  ( Backsliding begins when knee-bending stops )

 110. Hvis jeg tænker, vil jeg ikke drikke. Hvis jeg drikker, kan jeg ikke tænke.
  ( If I think, I won't drink. if I drink, I can't think )

 111. Bøj knæene før du bøjer armen
  (Bend your knees before you bend your elbow )

 112. Første skridt, til at rette fejltagelser, er at indrømme dem
  ( The first step in overcoming mistakes is to admit them )

 113. Opskriften på at fejle: prøv at gøre alle tilfreds
  ( Formula for failure: try to please everyone )

 114. Sorg er at se sig tilbage, bekymring er at se sig omkring
  ( Sorrow is looking back,worry is looking around )

 115. Viljestyrke = vor villighed til at bruge en højere magt
  ( Willpower= our willingness to use a higher power )

 116. AA er en uddannelse uden eksamen
  ( AA is an education without graduation )

 117. Når dit hoved svulmer op, holder dit sind op med at vokse
  (When your head begins to swell your mind stops growing )

 118. Enhver rejse begynder med det første skridt
  ( A journey of a 1,000 miles begins with the first step )

 119. Vær lige så entusiastisk med AA som du var med at drikke
  ( Be as enthusiastic about AA as you were about your drinking)

 120. Du modtog uden at betale. Giv uden krav
  ( You received without cost, now give without charge )

 121. Ydmyghed er vor accept af os selv
  (Humility is our acceptance of ourselves )

 122. At prøve at bede, er at bede
  ( Trying to pray is praying )

 123. Få det, giv det, gro i det
  (Get it ---give it---grow in it )

 124. Tro er ikke overbevisning uden beviser men tillid uden forbehold
  (Faith is not belief without proof but trust without reservation )

 125. Vi er ansvarlige for indsatsen, ikke for resultatet
  (We're responsible for the effort not the outcome )

 126. Dette er et selvisk program
  (This is a selfish program )

 127. Din ædruelighed kommer først
  (Keep your sobriety first to make it last )

 128. Jeg drak: for meget, for ofte, for længe
  ( I drank: too much---too often---too long )

 129. AA vil virke, hvis du vil have det til at virke
  ( AA will work if you want it to work )

 130. Sindet er lige som en faldskærm: den virker kun, når den er åben
  (Minds are like parachutes----they won't work unless they're open )

 131. Hvad du hører og ser her, forbliver her
  (What you hear and see here,stays here )

 132. Alkoholisme er den eneste sygdom der fortæller dig, at du har det godt
  (Alcoholism is the only disease that tells you you're all right )

 133. Et AA møde er der, hvor tabere mødes for at tale om deres sejre
  (an AA meeting is where losers get together to talk about their winnings )

 134. AA er en skole, hvor alle elever er lærere
  ( AA is a school in which we are all learners and all teachers )

 135. Gud lærte os at le igen, men lad os aldrig glemme, at vi græd engang
  ( God taught us to laugh again but God please don't let us forget that we once cried )

 136. Sindsro er ikke frihed for stormen men fred midt i stormen
  (Serenity is not freedom from the storm but peace amid the storm )

 137. AA kan måske ikke løse alle dine problemer men er villig til at dele dem
  ( AA may not solve all your problems but it is willing to share them )

 138. Det er ikke vægten, der tynger os ned, det er måden vi bærer den på
  (It isn't the load that weighs us down------it's the way we carry it )

 139. Princippet før personen
  (Principles before personalities )

 140. Hvis det kun er dig, der taler, lærer du kun, hvad du allerede ved
  (When you do all the talking you only learn what you already know )

 141. Ingen er for dumme til programmet - men mange er for smarte
  (There are none too dumb for the AA program but many are too smart )

 142. Vi har alle endnu en druktur i os, men vi ved ikke om vi kan genvinde helbredet endnu en gang
  (We all have another drunk left in us but we don't know if we have another recovery in us )

 143. For at få tilgivelse, må vi tilgive selv
  (To be forgiven we must forgive )

 144. Når vi overgiver os til vor højere magt, starter rejsen
  (When we surrender to our higher power, the journey begins )

 145. Den person, der har længst ædruelighed ved et møde, er den, der stod først op i morges
  (The person with the most sobriety at a meeting is the one who got up earliest that morning )

 146. Kendskab til "Svarene" har aldrig ført til tilbagefald - manglende anvendelse af "Svarene" har
  (knowledge of "the answers" never made anyone slip---it was failing to practice "the answers" known )

 147. De 12 Trin fortæller os hvordan det virker; de 12 Traditioner fortæller os hvorfor det virker
  (the 12 steps tell us how it works; the 12 traditions tell us why it works......... )

 148. AA kan ikke afholde dig fra at drage lukt i helvede og er heller ikke en billet til himlen.....men det vil holde dig ædru længe nok til, at du kan beslutte, hvilken vej du vil gå!
  ( AA won't ...........keep you from going to hell.............nor is it a ticket to heaven............but it will...........keep u sober long enough.........for you to make up your mind...............which way you want to go! )

 149. Hvis tro uden arbejde er død....så er villighed uden handling fantasi
  (If faith without works is dead; then .........willingness without action is fantasy )

 150. En person, der forsøger at kontrollere sit drikkeri, har allerede mistet kontrollen
  (when a person tries to control their drinking they have already lost control )

 151. Opgaven foran os er aldrig så stor som kraften bag os
  (The task ahead of us is never as great as the power behind us )

 152. Syv dage uden et AA-møde gør os SVAGE
  (Seven days without an AA meeting makes one WEAK )

 153. Du behøver ikke at kunne lide det, du skal bare gøre det
  (You are not required to like it, you're only required to DO IT )

 154. Hvis du bærer på et kors af selvmedlidenhed, så slip det.... vi skal bruge brændet
  (When wallowing in your self-pity ...... get off the cross we need the wood )

 155. I AA bærer vi ikke alkoholikeren, vi bærer budskabet
  (We in AA don't carry the alcoholic; we carry the message )

 156. Resultatet er i Guds hænder
  (The results are in God's hand )

 157. Vi er ikke mennesker, der får åndelige erfaringer; vi er åndelige eksistenser, der får menneskelige erfaringer
  (we are not human beings having spiritual experiences; we are spiritual beings having human experiences )

 158. Husk: der sker ikke noget idag, som du og Gud ikke kan klare
  (Remember nothing is going to happen today that you and God can't handle )

 159. Når mennesket lytter, taler Gud; når mennesket adlyder, handler Gud
  (When man listens,God speaks; when man obeys,God works )

 160. Hold ikke øje med dem, der falder tilbage, men hold godt øje med dem, der ikke gør det og se dem gennemgå vanskeligheder og klare det
  (Don't watch the "slippers" but watch those who don't slip closely and watch them go through difficulties and pull through)

 161. Det er en skam, vi ikke kan glemme vore besværligheder på samme måde som vi kan glemme vore nådegaver
  (It's a pity we can't forget our troubles the same way we forget our blessings )

 162. Vær forsigtig med hvad du beder om - du risikerer, det går i opfyldelse
  (Be careful what you pray for; you're liable to get it )

 163. Det er på tide at gå til møde, når du har mindst lyst til det
  (The time to attend a meeting is when you least feel like going )

 164. Arbejd med programmet fra bæltestedet og op
  (work the program from the waist up )

 165. AA er verdens dyreste klub. Da du har betalt kontingentet, hvorfor så ikke nyde fordelene ?
  ( AA is the highest priced club in the world.........if u have paid the dues, why not enjoy the benefits ? )

 166. Det første trin er det eneste, en person kan gennemføre perfekt
  (The first step is the only step a person can work perfectly )

 167. Guds vilje vil aldrig føre dig hen, hvor Guds nåde ikke vil beskytte dig
  (The will of God will never take you where the grace of God will not protect you )

 168. Din Store Bog er også din sponsor
  (Your big book is your sponsor too )

 169. AA har aldrig åbnet himlens porte for at lade mig komme ind. AA åbnede helvedes porte for at lade mig komme ud.
  ( AA never opened the gates of heaven to let me in, AA did open the gates of hell to let me out )

 170. Det eneste vi kan tage med fra denne jord, når vi forlader den, er det vi gav videre
  (The only thing we take from this world when we leave is what we gave away )

 171. Den tid, der spildes på opgør, kan ikke bruges på at komme videre
  (Time wasted in getting even can never be used in getting ahead)

 172. Nogle mennesker er så succesfulde i AA, at de kommer til at blive næsten lige så gode, som de troede de var, da de drak.
  (some people are so successful in AA that they turn out to be almost as good as they used to think they were when they were drinking)

 173. Ædruelighed giver alt det, alkohol lovede
  (Sobriety delivers everything alcohol promised )

 174. Muligheder og mirakler er et og samme
  (Possibilities and miracles are one in the same )

 175. Kom ud af førersædet.....giv slip og lad Gud
  (Get out of the driver's seat.......let go and let God )

 176. Faresignal: når dine øjne har vandret fra alkoholikeren, der stadig lider og har brug for hjælp ......til fejlene hos dem, som programmet allerede har hjulpet
  (Danger sign: when your eyes have wandered from the alcoholics who still suffers and needs help-----to the faults of those whom the program has already helped )

 177. Først blev vi ædru fordi vi var nødt til det (first we stayed sober because we have to............)
  Så forbliver vi ædru fordi vi er villige til det (then we stay sober because we are willing to..........)
  Endelig forbliver vi ædru fordi vi vil (finally we stay sober because we want to............. )

 178. Slogans er kortfattet visdom
  (slogans are wisdom written in shorthand )

 179. Aktive alkoholikere har ikke bekendtskaber; de tager gidsler
  (Active alcoholics don't have relationships; they take hostages )

 180. Hvis du finder en vej uden forhindringer, fører den sikkert ingen steder hen
  (If you find a path with no obstacles, it probably doesn't lead anywhere )

 181. Enhver restitution fra alkoholisme starter med en ædru time
  (Every recovery from alcoholism began with one sober hour )

 182. Hver eneste alkoholiker - ædru eller ej - giver os værdifuld lærdom om os selv og vor restitution
  (Each and every alcoholic----sober or not----teaches us some valuable lessons about ourselves and recovery )

 183. Vi måtte stoppe med at spille Gud
  (We had to quit playing God )

 184. Drag ikke sammenligninger - identificer dig med det
  (Don't compare---identify )

 185. Man kan ikke tænke sig igennem - det kræver handling
  (don't intellectualize----utilize )

 186. Regel nr. 62: tag ikke dig selv så forbandet højtideligt!!
  ( RULE 62----don't take yourself so damn seriously!!!!!!! )

 187. Lev i nuet
  (Living in the here and now )

 188. Hvordan bliver man en "old-timer"? Lad være med at drikke og lad være med at dø!
  (How does one become an "old-timer" ? don't drink and don't die! )

 189. AA ødelægger fornøjelsen ved at drikke!!
  ( AA spoils your drinking!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! )

 190. Tro er vor største gave; at dele den med andre vort største ansvar
  (Faith is our greatest gift; its sharing with others our greatest responsibility )

 191. Hvis du vil drikke: det er dit eget ansvar
  Hvis du vil holde op: det er AA's ansvar
  (If you want to drink-----that is your business)
  (If you want to quit-------that is AA 's business )

 192. I en bar fandt vi sympati - så længe vi havde penge
  I AA fandt vi forståelse - gratis
  (In a bar, we got sympathy-----as long as our money lasted.)
  (In AA,we get understanding------for nothing! )

 193. Selv min værste ædru dag er bedre en min bedste dag, da jeg drak
  (Even my worst day in sobriety is better than my best day drunk )

 194. Når alt andet slår fejl, er der vejledning i Store Bog
  (When all else fails.........the directions are in the big book )

 195. Anonymitet er så vigtigt, at det er halvdelen af vort navn
  (Anonymity is so important it's half of our name )

 196. Alt hvad du skal bruge for at starte et AA møde, er en fortrydelse og en kande kaffe
  (All you need to start your own AA meeting is a resentment and a coffee pot!! )

 197. Religion er for dem der frygter Gud - åndelighed er for dem der har været i helvede
  (religion is for those who fear God.........spirituality is for those who have been to hell and back )

 198. Der er ingen ateister i skyttegraven
  (There are no atheists in foxholes )

 199. Det smarteste, et AA medlem kan sige er: "Hjælp mig"
  (The smartest thing an AA member can say is, " help me " )

 200. Du er præcis der, hvor Gud vil, du skal være
  (You are exactly where God wants you to be )

 201. Gud vil aldrig give dig mere end du kan klare
  (God will never give you more than you can handle )

 202. Langsomt men sikkert
  (Slow but sure )

 203. I AA siger vi at "tilfældighed" er et mirakel i hvilket Gud vælger at være anonym
  (In AA we say a "coincidence" is a miracle in which God chooses to remain anonymous )

 204. Giv tid....tid
  (Give time .......time )

 205. Tro er en oplyst dør, men tillid er en mørk gang
  (Faith is a lighted doorway,but trust is a dark hall )

 206. Det jeg må lære, er simpelthen, at min kontrol er begrænset til min egen adfærd, mine egne holdninger
  (The lesson I must learn is simply that my control is limited to my own behavior,my own attitudes )

 207. Paradokserne i AA
  -- Styrke kommer af svaghed
  -- For at få tilgivelse, må vi tilgive
  -- For at beholde det, må vi give det videre
  -- Vi lider for at få det bedre
  -- Vi overgiver os for at vinde
  -- Vi dør for at leve
  -- Fra mørket kommer lys
  -- Fra afhængighed fandt vi uafhængighed
  (The AA paradoxes:)
  (---from weakness(adversity) comes strength)
  (---we forgive to be forgiven)
  (---we give it away to keep it)
  (---we suffer to get well)
  (---we surrender to win)
  (---we die to live)
  (---from darkness comes light)
  (---from dependence we found independence )

 208. AA virker for mennesker, der tror på Gud
  AA virker for mennesker, der ikke tror på Gud
  AA virker ALDRIG for mennesker, der tror, de ER Gud
  ( AA works for people who believe in God)
  (AA works for people who don't believe in God)
  (AA NEVER works for people who believe they ARE God )

 209. Idag vil jeg prøve, at gennemleve kun denne dag, og ikke tackle alle mit livs problemer på en gang. I 12 timer kan jeg gøre noget, der ville være mig modbydeligt, hvis jeg skulle gøre det HELE LIVET
  (Just for today I will try to live through this day only,and not tackle my whole life problems at once. I can do something for 12 hours that would appall me if I felt that I had to keep it up for a LIFETIME )

 210. Der er to dage i ugen, vi ikke har kontrol over: igår og imorgen. Idag er den eneste dag, vi kan forandre.
  (There are two days in every week which we have no control over----yesterday and tomorrow.today is the only day we can change. )

 211. Det er ikke erfaringerne fra idag, der driver folk til vanvid. Det er fortrydelsen eller bitterheden over det, der skete igår og frygten for hvad morgendagen vil bringe
  (It is not the experience of today that drives people mad----it is the remorse or bitterness for something which happened yesterday and the dread of what tomorrow may bring. )

 212. Smerte er prøvestenen i åndelig vækst
  (Pain is the touchstone of spiritual growth )

 213. Gud har ingen børnebørn
  (God has no grand kids )

 214. Der er en Gud og det er ikke mig
  (There is a God and I am not it )

 215. Vejen til skuffelse er brolagt med forventninger
  (The road to disappointment (resentment) is paved with expectation )

 216. Vær god mod nykommere....en dag er de måske din sponsor
  (Be nice to newcomers .........one day they may be your sponsor )

 217. Benægtelse er ikke en by i Rusland
  (Denial is not a river in egypt ! )

 218. Skyld er den gave, der bliver ved med at give
  (Guilt is the gift that keeps on giving )

 219. Der er ingen magi i helbredelse, kun mirakler
  (There is no magic in recovery only miracles )

 220. Frygt er mangel på tillid
  (Fear is the absences of faith )

 221. Mod er tro, der har bedt sine bønner
  (Courage is faith that has said its prayers )

 222. Depression er indadvendt vrede
  (Depression is anger toward inward )

 223. Alkoholikere heles udefra og ind, men føler indefra og ud
  (Alcoholics heal from the outside in.........but feel from the insideout )

 224. Hvis det skal ske, kan jeg ikke stoppe det
  Hvis det ikke er Guds vilje, kan jeg ikke få det til at ske
  (If it is meant to be...........I can't stop it
  If it isn't God's will ............I can't make it happen )

 225. Der er AA medlemmer, der får ting til at ske
  Der er AA medlemmer der ser ting ske
  Der er AA medlemmer, der ikke opdager noget sker
  Hvilken er du?
  (There are AA members who MAKE things happen
  There are AA members who WATCH things happen
  There are AA members who DON'T KNOW anything happen
  WHICH ARE YOU ?????? )

 226. Tro fordi vi tror
  ( Believe because we believe. )

 227. Hvis du tænker det grundigt igennem og ikke giver slip på det, får du vendt det forkert
  (If you turn it over and don't let go of it,you will be upside down. )

 228. Stol på Gud, ryd op, hjælp andre
  (Trust God...clean house....help others)


 229. FEAR = False Evidence Appearing Real


 230. AA=altered attitudes
 231. Poor me.....poor me............pour me another drink

 232. Jeg kom. Jeg kom til mig selv. Jeg kom til at tro (trin 1, 2 3)
  (I came;I came to;I came to believe (steps1,2,3) )

 233. Anger is but one letter away from danger
 234. Dry and tighten up (financially)
 235. God=good orderly direction
 236. Ego=edge God out
 237. The 7t's ---take time to think the thing through
 238. H.A.L.T.= don't get too Hungry.......or too Angry......or too Lonely ........or too Tired
 239. Fear stands for Frustration, Ego, Anxiety, Resentment
 240. The 3 t's of gratitude to repay AA for our sobriety: our time, our talent, our treasure
 241. How= Honesty, Open-mindedness and Willingness
 242. Everyday is a gift. That is why we call it the present
 243. AA has a wrench to fit every nut that walks through a meeting room door
 244. The elevator is broken-------use the steps
 245. If we don't grow,we gotta go
 246. Three suggestions for making an AA speech:
  1).BE INTERESTING
  2).BE BRIEF
  3).BE SEATED
 247. When you are a sponsor, you get out of yourself. if I serve, I will be served
 248. Why recovery never ends: the disease is alcoholISm, not alcoholWASM!
 249. The AA way of life is meant to be bread for daily use, not cake for special occasions
 250. It takes the good and bad AA meeting----the good and bad AA talk -----to make this fellowship "work"
 251. Slippers in AA use the rdp---revolving door policy
 252. The flip side to forgiveness is resentments
 253. 3 A's in AA-----affection (thoughtfulness)
  -----attention (listening)
  -----appreciation (gratitude)


 

***************************

Denne hjemmeside er oprettet på privat initiativ.
Anonyme Alkoholikere kan ikke drages til ansvar for indholdet.
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer,
kan du sende mig en mail ved at trykke på "Send e-mail"

Send e-mail

 

Sidst opdateret d. 25/1-2014