At arbejde med de 12 Trin

 

Bogen "Anonyme Alkoholikere" blev skrevet for at sikre, at de erfaringer, de første 100, der blev ædru efter denne metode, gjorde sig, blev bevaret for eftertiden. Indholdet af de første 164 sider i er ikke blevet ændret siden første udgave. Dette er sket for at metoden ikke skulle undergå nogen som helst forandring, idet det første 164 sider beskriver "Dette budskab", som omtales i 12 Trin: "Når vi som følge af disse trin havde haft en åndelig opvågnen, forsøgte vi at bringe dette budskab videre til alkoholikere og at praktisere disse principper i alt hvad vi foretog os", og de først 100 blev ædru efter den metode, der er beskrevet på disse sider. Når det virkede for de første 100, så kunne det også virke for de næste 100 og de næste 100 o.s.v., så budskabet måtte ikke ændres. Siden er millioner af lidende alkoholikere blevet ædru efter den metode, og metoden har vist sig så effektiv, at den nu også benyttes i mere end 200 andre såkaldte 12-trinsfællesskaber til at hjælpe mennesker ud af narkomani, spiseforstyrrelser, abnorm sexuel adfærd o.m.a., men det er naturligvis ikke relevant her.

 

Sådan arbejder man med trinnene.

Først og fremmest skal man have et eksemplar af "Anonyme Alkoholikere". Hvis du ikke allerede har den, kan du købe den gennem AA's bogsalg. Bogen kan bestilles online, se linket til Litteratur på http://www.anonyme-alkoholikere.dk, eller man kan ringe på 35810424, telefon- og besøgstid onsdag og fredag 10-13.

Det er også muligt, at downloade en tidligere udgave fra serviceafsnittet på hjemmesiden: http://www.anonyme-alkoholikere.dk/intern/index.php?Downloads. Da jeg selv var ny i AA havde jeg ikke salt til et æg, så det var næsten uoverskueligt, at skulle betale for en bog. Jeg var derfor glad for at kunne hente en - dengang uofficiel - kopi på nettet. Jeg fandt det dog upraktisk, at bruge den downloadede version til det praktiske trinarbejde, så jeg købte bogen, så snart jeg kunne afse penge til det. Hvis du vil blive ædru efter AAs principper, skal du i hvert fald anskaffe dig den, ellers kan du ikke komme videre.

Når du har fået bogen vil du sikkert være nysgerrig efter at finde ud af, hvad der står, og der er mange gode historier, men man kan ikke lave et selvstudium til ædruelighed. Dels er selve "vejledningen" skrevet i 1937, og sproget er nogen gange lidt svært at forstå, dels er programmet ikke lagt som en manual med stikord, så man lige finder det man skal bruge. Men læs bare løs, det er interessant i sig selv, men samtidig skal du finde en, der har gennemgået trinnene selv efter samme metode, så han eller hun kan vise dig, hvordan det foregår, trin for trin. Sådan en person kaldes en sponsor.

 

Sponsor

En sponsor er en person, som kan hjælpe dig gennem trinnene - en som har prøvet det selv. Det var sådan det startede i 1934/1935, og det er sådan det stadig fungerer. En sponsor er ikke et specielt udvalgt menneske med en høj åndelig indsigt, eller særlige moralske egenskaber. Det er blot en person der har gennemgået de 12 trin selv, og gerne vil give det videre, han/hun selv har fået. Bill W. opdagede, at det virkede, da han opsøgte Dr. Bob, og sådan startede AA. Dengang havde de ikke 12 trin endnu, men essensen var den samme: den ædru alkoholiker gav sine erfaringer videre til den nye, og holdt derved sig selv ædru.

En sponsor finder man ved at gå til AA-møder og høre hvad andre deler om. Du vil snart se, at nogen har DET du søger, og så er det "bare" om at spørge, om han/hun vil være din sponsor. For nogen kræver det stor overvindelse at spørge, men det skal til. Det kan være, du skal gå til en række forskellige møder, før du finder en sponsor. AAere er jo bare almindelige mennesker, og man skal helst finde en, som man kan have tillid til. Det kan også være, at den person, du spørger, viser sig at være af en helt anden støbning, end du troede, og at I ikke kan få det til at fungere. Så er det bare om at afslutte det samarbejde og finde en anden sponsor, men her skal du have en advarsel - mod dig selv:

Dit samarbejde med en sponsor er ikke noget hverken du eller din sponsor gør for morskabs skyld. Det er dødeligt alvor for jer begge. Du kan komme ud for, at din sponsor siger ting til dig, du ikke bryder dig om at høre, men det er ikke nødvendigvis en grund til at afbryde samarbejdet, tvært imod. Hvis det er en erfaren sponsor, ser han/hun forhåbentlig igennem dine dårlige undskyldninger og bortforklaringer, og vil stille nogle forslag i situationen, som du måske ikke selv forstår, men sandsynligvis viser sig at vise dig noget om dig selv! Det eneste, du med sikkerhed skal opponere imod, er emner, der er uden for jeres fælles berøringsflade, alkoholisme. En sponsor er kun specialist i sin egen sygdom og kan ikke rådgive i andre forhold, med mindre han/hun er professionel på det område. Selvfølgelig er der nuancer, og du skal bruge din sunde fornuft, men være forberedt på overraskelser .

Metoder

Når du har fundet en sponsor, er det sponsoren, der viser dig hvilken metode, han/hun vil arbejde med. Det er jo den metode, der har gjort ham/hende ædru. Det kan måske lyde lidt underligt, men med tiden er der opstået forskellige nuancer i gennemgangen af trinnene, selv om indholdet af trinnene er beskrevet i "Anonyme Alkoholikere", Store Bog. En del af årsagen er, at diverse behandlingssteder, har taget AAs program til sig og har påvirket trinarbejdet. Her er det på sin plads at indføje endnu en advarsel:

Hvis du har været/skal i en behandling,som bygger på AAs principper, kommer du i berøring med trinnene, men det trinarbejde, du laver under behandling, kan ikke erstatte trinarbejde i AA! Mange har begået den alvorlige fejl, at tro, at de har lavet trinarbejdet under behandling, og derfor prøver at springe over, hvor gærdet er lavest. Mange af disse mennesker går i konstant fare for tilbagefald, nogle tager tilbagefald, og når de gør det, kommer det som et stort chok for dem, at nedturen er så slem, og at det ER rigtigt, at man starter der, hvor man sluttede. Nogle oplever så stor en skam ved tilbagefaldet, at de ikke kan få sig selv til at vende tilbage til AA og døre - selv om AA er der netop for dem, og vil tage imod med åbne arme.

 

Mine erfaringer

Da jeg kom til AA, havde jeg meget lidt tillid til andre mennesker. Jeg havde derfor meget svært med at skulle vælge en sponsor, og det blev ikke bedre af, at den første jeg havde udset mig, viste sig at have andre skavanker, som gjorde, at jeg ikke turde betro ham mit liv. Jeg havde derfor forskellige sponsorer, og da jeg havde gennemgået trinnene første gang, kom jeg til at gennemgå trinnene på forskellige måder, bl.a. guidet af en amerikansk oldtimer via e-mail. Jeg har også deltaget i Store Bog seminarer, hvor trinnene er blevet gennemgået og et seminar, som handlede om at bruge trinnene i dagligdagen og på dagligdags problemer. Desuden har jeg anskaffet mig en del lydmateriale med diverse oldtimeres (hovedsagelig amerikanske ) gennemgang af trinnene og Store Bog. Dette har naturligvis ikke gjort mig til specialist på området, det har kun givet mig nogle erfaringer, som jeg giver videre på denne side. Men der er hver dag nye erfaringer der venter, og da jeg (forhåbentlig) fortsætter med at udvikle mig, vil der sandsynligvis være behov for at forny nogle trin som tiden går. Som eksempel kan jeg nævne, at Dr. Paul O., der skrev historien "Læge, alkoholiker og narkoman" Store Bog (3. udg.), fortæller i et speak, hvor han har mere end 30 års ædruelighed, at han har gjort sig til vane, at lave et nyt 4. trin hvert 5. år, netop fordi han udvikler sig, og baggrunden for trinnet ændrer sig tilsvarende. Du kan i øvrigt høre det selv, hvis du downloader speaket fra xa-speaker.org. Samme sted kan du finde temmeligt mange gode lydfiler, som kan hjælpe dig til at høre andres erfaringer.

 

***************************

Denne hjemmeside er oprettet på privat initiativ.
Anonyme Alkoholikere kan ikke drages til ansvar for indholdet.
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer,
kan du sende mig en mail ved at trykke på "Send e-mail"

Send e-mail

 

Sidst opdateret d. 24/9-2010