AA's 12 Trin

 

Første trin

Vi indrømmede, at vi var magtesløse over for alkohol – at vi ikke kunne klare vort liv.

Andet trin

Vi kom til at tro, at en Magt større end os selv kunne give os vor sunde fornuft tilbage.

Tredje trin

Vi besluttede at give vor vilje og vort liv over til Guds omsorg – Gud sådan som vi opfattede Ham

Fjerde trin

Vi lavede en dybtgående og frygtløs moralsk opgørelse over, hvad vi indeholdt.

Femte trin

Vi indrømmede over for Gud, for os selv og for et andet menneske, nøjagtig hvordan det forholdt sig med vore fejl.

Sjette trin

Vi var helt indstillet på at lade Gud fjerne alle disse fejl i vores karakter.

Syvende trin

Vi bad Ham ydmygt om at fjerne vore fejl.

Ottende trin

Vi lavede en liste over alle de mennesker, vi havde gjort fortræd, og blev villige til at gøre det godt igen over for dem alle.

Niende Trin

Vi gik direkte til disse mennesker og gjorde det godt igen, hvor det var muligt, undtagen hvor dette ville skade dem eller andre.

Tiende trin

Vi fortsatte vor personlige opgørelse, og når vi havde fejlet, indrømmede vi det straks.

Elvte trin

Vi søgte gennem bøn og meditation at forbedre vor bevidste kontakt med Gud, sådan som vi opfattede Ham, idet vi alene bad om at få at vide, hvad der var Hans vilje med os og om styrken til at udføre den.

Tolvte trin

Når vi som følge af disse trin havde oplevet en åndelig opvågnen, forsøgte vi at bringe dette budskab videre til alkoholikere og at efterleve disse principper i alt, hvad vi gjorde.

***************************

Denne hjemmeside er oprettet på privat initiativ.
Anonyme Alkoholikere kan ikke drages til ansvar for indholdet.
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer,
kan du sende mig en mail ved at trykke på "Send e-mail"

Send e-mail

 

Sidst opdateret d. 25/1-2014