AA's 12 traditioner

 

Første tradition

Vort fælles velfærd bør komme først; personlig helbredelse afhænger af sammenholdet i AA.

Andet tradition

Når det drejer sig om gruppens anliggender, er der kun én autoritet – en kærlig Gud, sådan som Han måtte udtrykke sig i vor ruppesamvittighed. Vore ledere er kun betroede tjenere; de bestemmer ikke.

Tredje tradition

Den eneste betingelse for at blive medlem af AA er et ønske om at holde op med at drikke.

Fjerde tradition

Hver gruppe bør være selvstyrende, undtagen i sager der angår andre grupper eller AA som helhed.

Femte tradition

Hver gruppe har kun et hovedformål – at bringe budskabet videre til alkoholikeren, som stadig lider.

Sjette tradition

En AA-gruppe bør aldrig støtte, finansiere eller låne AA-navnet ud til noget beslægtet formål eller noget fremmed foretagende, for at problemer med penge, ejendom og prestige ikke skal aflede os fra vort egentlige formål.

Syvende tradition

Enhver AA-gruppe bør klare sig selv økonomisk og afslå bidrag udefra.

Ottende tradition

Anonyme Alkoholikere bør altid forblive ikke-professionelle, men vore servicekontorer kan ansætte kvalificeret personale.

Niende tradition

AA som sådan bør aldrig organiseres, men vi kan nedsætte arbejdsudvalg eller komiteer, der er direkte ansvarlige over for dem, de tjener.

Tiende tradition

Anonyme Alkoholikere tager ikke stilling til spørgsmål uden for Fællesskabet; AA-navnet bør derfor aldrig inddrages i offentlige debatter.

Elvte tradition

Vor udbredelse af kendskabet til AA er i højere grad baseret på tiltrækning end hvervning og reklame; når det gælder presse, radio og TV, bør personlig anonymitet altid bevares.

Tolvte tradition

Anonymitet er det åndelige grundlag for alle vore traditioner, der til stadighed minder os om, at principper går forud for personer.***************************

Denne hjemmeside er oprettet på privat initiativ.
Anonyme Alkoholikere kan ikke drages til ansvar for indholdet.
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer,
kan du sende mig en mail ved at trykke på "Send e-mail"

Send e-mail

 

Sidst opdateret d. 25/1-2014